Kunskapslänken, ett nationellt projekt i syfte att genom sektorsövergripande samarbeten ge barn och unga möjlighet att förvärva kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som behövs för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Projektet går just nu på sparlåga i avvaktan på besked om fortsatt finansiering


Läs och ladda ner våra rapporter
Projektet Kunskapslänken bygger på erfarenheter och resultat från KNUT-projektet och den forskning som följde projektet. Resultat i rapportform samt forskningsrapporter hittar du på KNUT-projektets webbsida, www.knutprojektet.se, där också övrig dokumentation från projekten finns.
Båda projekten har delfinansierats av Energimyndigheten.
Följ oss på Facebook
Följ vårt fortsatta arbete på vår Facebooksida. Där kan du även se tidigare genomförda aktiviteter samt andra intressanta reportage.