Gotlands län Blekinge län Blekinge län Kronobergs län Kronobergs län Norra Älvsborg Halland Jönköpings län Jönköpings län Norra Älvsborg Södermanlands län Södermanlands län Dalarnas län Dalarnas län Gävleborgs län Gävleborgs län Kalmar län Kalmars län Kalmar län Östergötlands län Östergötlands län Södermanlands län Södermanlands län Stockholms län Stockholms län Uppsala län Uppsala län Västmanlands län Västmanlands län Örebro län Örebro län Värmlands län Dalarnas län Norrbottens län Gävleborgs län Västernorrlands län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Skåne Skåne Västra Götaland Västra Götaland Västra Götaland  


Start - Verksamhet - Lärandecase

Lärandecase

Kunskapslänken har som ett av sina mål är att skapa lärandecase som kan anpassas till olika målgrupper.

Så här bygger vi ett lärandecase

1. Först bestäms ett tema eller ett specifikt ämne. Exempel på ett sådant kan vara kläder.

2. Vi kollar av vilka internationella och nationella mål/åtaganden som finns med beröring på kläder och lägger in det i temat.

3. Vi kollar av och lägger in relevanta fakta gällande kläders hela värdekedja. Informationen ska komma från kvalitetsgranskade källor så som myndigheter, forskning eller nationella organisationer.

4. Vi kollar även av vilka metoder och material som finns som kan användas i undervisningen kopplat till kläder.

5.Allt detta paketeras och layoutas så det blir lätt att använda i undervisning.

Nu har vi ett lärandecase.
När ett case ska användas vid ett specifikt tillfälle så kan det anpassas.

1. Steg 1 i anpassningen är att undersöka och lägga till de regionala och lokala mål/strategier som är aktuella för det specifika tillfället. Detta läggs då till internationella och nationella mål.

2. Slutligen anpassas innehållet och paketeringen så att det passar den eller de specifika målgrupper som tillfället gäller.

Nu har vi ett anpassat lärandecase. Caset kan nu användas i en skola eller skolorganisation för att arbeta med det specifika temat.

Kunskapslänken har som mål att börja bygga lärandecase under 2016. På denna sida kommer vi att lägga upp information så snart det finns material som kan användas.

Om du har förslag på specifika lärandecase så kontakta oss gärna!