Gotlands län Blekinge län Blekinge län Kronobergs län Kronobergs län Norra Älvsborg Halland Jönköpings län Jönköpings län Norra Älvsborg Södermanlands län Södermanlands län Dalarnas län Dalarnas län Gävleborgs län Gävleborgs län Kalmar län Kalmars län Kalmar län Östergötlands län Östergötlands län Södermanlands län Södermanlands län Stockholms län Stockholms län Uppsala län Uppsala län Västmanlands län Västmanlands län Örebro län Örebro län Värmlands län Dalarnas län Norrbottens län Gävleborgs län Västernorrlands län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Skåne Skåne Västra Götaland Västra Götaland Västra Götaland  


Start - Verksamhet - Fortbildning

Fortbildning

Forskning och undersökningar visar att brist på kunskap är ett stort hinder när det gäller att öka lärande för hållbar utveckling. Bristen på kunskaper gäller både faktakunskap, pedagogik och didaktik kopplat till hållbar utveckling samt kunskap om vilka material och metoder som finns att använda.

Kunskapslänken arrangerar fortbildning för alla som arbetar med lärande för hållbar utveckling. Fortbildningarna anpassas efter målgrupp och behov. Fortbildningar kan ske som enskilda aktiviteter eller i processform.

Kunskapslänken kan arrangera fortbildningar i egen regi eller tillsammans med andra aktörer. Vi använder oss av personer från alla delar av samhället som föredragshållare. Vi använder oss av material och metoder som bygger på vetenskaplig grund och som är beprövade.

I framtiden hoppas vi kunna använda oss av lärandecase när vi planerar fortbildningsinsatser. Läs mer om detta på sidan om lärandecase.

Har du eller din organisation behov av fortbildning. Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi tillsammans kan möjliggöra en fortbildning som passar ert behov. Kanske har vi redan en fortbildning på gång som passar ert behov. Planerade fortbildningar hittar du på vår aktivitetssida.


Kunskapslänken, Naturskyddsföreningen och Teknikens Hus genomför fortbildning
konceptet Energifallet för pedagoger i Gällivare.