Gotlands län Blekinge län Blekinge län Kronobergs län Kronobergs län Norra Älvsborg Halland Jönköpings län Jönköpings län Norra Älvsborg Södermanlands län Södermanlands län Dalarnas län Dalarnas län Gävleborgs län Gävleborgs län Kalmar län Kalmars län Kalmar län Östergötlands län Östergötlands län Södermanlands län Södermanlands län Stockholms län Stockholms län Uppsala län Uppsala län Västmanlands län Västmanlands län Örebro län Örebro län Värmlands län Dalarnas län Norrbottens län Gävleborgs län Västernorrlands län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Skåne Skåne Västra Götaland Västra Götaland Västra Götaland  


Start - Verksamhet - Nätverk - HUT-gruppen

Nationella aktörsnätverket - HUT-gruppen

En viktig målgrupp för vårt arbete är alla de organisationer som på nationell nivå arbetar med att utveckla lärande för hållbar utveckling med fokus på barn, ungdomar och/eller skola. Dessa aktörer har sedan 2012 träffats regelbundet för att utbyta kunskap och initiera samarbeten.

I processen med att skapa en kunskapslänk så är denna grupp viktig då de äger flertalet av de material och koncept som används ute bland skolor och ungdomar. Alla aktörerna har också viktiga kommunikationskanaler i form av webbsidor, sociala flöden och e-postnätverk.

Målet med vår process är att se hur en nationell kunskapslänk kan gynna aktörernas möjligheter att nå ut till fler barn, ungdomar, lärare och skolor samt hur dessa målgrupper lättare får kännedom om det breda utbudet av verktyg som finns.

Jobbar du i en organisation som du tycker passar in i denna grupp? Maila då till kerstin.eriksson(a)energikontorsydost.se och meddela ert intresse att delta i HUT-gruppen.

Information om uppdraget Kunskapslänken och övriga aktiviteter i projektet hittar du här!


Deltagare i HUT-gruppen

Håll Sverige Rent
www.hsr.se/skola
WWF - Världsnaturfonden
www.wwf.se/utbildning
Svenska Naturskyddsföreningen
www.naturskyddsforeningen.se/skola
Svenska Naturskoleföreningen
www.naturskola.se
Global Action Plan
www.globalactionplan.se

PUSH Sverige
www.pushsverige.se

Ungdomar.se
www.ungdomar.se
Svenska Science Center Föreningen (FSSC)
www.fssc.se
Naturvetenskap & Teknik för Alla (NTA)
www.ntaskolutveckling.se
Den Globala Skolan
www.denglobalaskolan.com
SWEDESD
www.swedesd.se

 

Kontaktlista till personer som deltar i HUT-gruppen
Pdf-fil 0,1 Mb

 


Workshop
Stockholm 2015-02-19

Den 19 februari bjöd vi in till en workshop om vad en kunskapslänk kan vara och vilken nytta den kan ge till organisationerna i HUT-gruppen. Dokumentation från denna workshop läggs upp här nedan. Ett antal frågeställningar har skickats ut till alla deltagare i gruppen för att få in synpunkter. Dessa kommer att sammanställas och diskuteras på gruppens nästa möte.

De organisationer som deltog på workshopen var Håll Sverige Rent, Naturskyddsföreningen, WWF, Den Globala Skolan, FSSC samt KNUT-projektet/Kunskapslänken. Vi tackar alla för engagemanget samt Håll Sverige Rent för lånet av lokaler!

Bildspel Kunskapslänken
Pdf-fil 3,8 Mb
Dokumentation workshop
Pdf-fil 0,3 Mb
Frågeställningar HUT-organisationer
Pdf-fil 0,1 Mb

 


Möte HUT-gruppen
Stockholm 2015-03-24

Den 24 mars träffades HUT-gruppen i Naturskyddsföreningens lokaler i Stockholm. På mötet presenterades de enkätsvar som gruppens aktörer hade skickat in utifrån förra mötets workshop. Här finns dokumentation från mötet.

Minnesanteckningar möte HUT-grupp
Pdf-fil 0,1 Mb
Sammanställning enkätsvar HUT-grupp
Pdf-fil 0,3 Mb

Möte HUT-gruppen
Stockholm 2015-05-06

Den 6 maj träffades HUT-gruppen åter igen i Naturskyddsföreningens lokaler i Stockholm. Denna gång skedde en del återrapportering från Kunskapslänkens pågående processer. Sophie Nordström från Naturskyddsföreningen presenterade Sveriges arbete med Global Action Programme. Diskussion hölls hur gruppens fortsatta arbete ska se ut och önskemål finns om mer operativt konkret samarbete.

Minnesanteckningar möte HUT-grupp
Pdf-fil 0,1 Mb

Bildspel Kunskapslänken
Pdf-fil 1 Mb

Bildspel Sophie Nordström - GAP
Pdf-fil 1 Mb

Möte HUT-gruppen
Stockholm 2015-08-31

Den 31 augusti så träffades HUT-gruppen i WWF:s vackra lokaler på Rosendahls slott i Stockholm. Alla aktörer redovisade dagsläget. Gunilla Elsässer från WWF berättade om den pågående GAP-processen.

Minnesanteckningar HUT-grupp 31 aug
Pdf-fil 0,3 Mb

Möte HUT-gruppen
Stockholm 2015-12-02

Kunskapslänken bjuder in HUT-gruppen till möte i Stockholm den 2 december.

Plats: Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg
Tid: 09.30 - 14.30
Anmälan: E-post till kerstin.eriksson(a)energikontorsydost.se