Start - Verksamhet - Regionalt - Region Mitt

Region Mitt

Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län ingår i region mitt.

I region mitt är det Framtidsmuseet i Borlänge som driver Kunskapslänkens regionala nod.

Dalarnas län har varit med sedan starten och nu utökas befintliga samarbeten med Gävleborg och Värmland för att knyta ihop länen till en region.

Lisen Vogt
Regional projektledare

Tfn: 070-675 44 32
E-post: lisen(a)kunskapslanken.nu