Start - Verksamhet - Nätverk

Nätverk

En viktig del i vårt arbete att skapa sektorsövergripande samarbeten är att skapa nätverk som sedan kan knytas ihop. I dagsläget finns såväl nationella som regionala nätverk som vi antingen koordinerar eller har en aktiv roll i. Läs mer om dessa genom att klicka på nedanstående länkar.

Nationella nätverk

Nationella myndighetsgruppen
I vår nationella myndighetsgrupp ingår 13 myndigheter som träffas regelbundet för att diskutera lärande för hållbar utveckling. Deltagande myndigheter är Energimyndigheten, Boverket, Folkbildningsrådet, Folkhälsomyndigheten, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Livsmedelsverket, Myndigheten för Ungdoms- & Civilsamhällesfrågor, Naturvårdsverket, Skolverket, SMHI, Trafikverket samt Universitets- & Högskolerådet. Läs mer om nätverket här.

Nationella aktörsnätverket - HUT-gruppen
I vårt nationella aktörsnätverk så ingår många av de nationella organisationer som arbetar med lärande för hållbar utveckling. I nätverket deltar WWF, Håll Sverige Rent, Naturskyddsföreningen, Naturskoleföreningen, NTA Skolutveckling, Svenska Science Center Föreningen, PUSH Sverige, Ungdomar.se samt Global Action Plan. Läs mer om nätverket här.

Nationella LHU-nätverket
Ett nationellt ideellt nätverk som funnits i många år. Nätverket är till för pedagoger, skolledare och andra personer som har ett intresse för lärande för hållbar utveckling. Genom nätverket anordnas en årlig konferens. Kunskapslänken ansvarar inte för nätverket men vi deltar och har arrangerat två tidigare årskonferenser. Läs mer om nätverket här.


Regionala nätverk

I våra regioner har vi olika nätverk för pedagoger och organisationer. Klicka vidare till respektive region för att läsa mer om våra regionala nätverk.

Nätverk Region Norr
Nätverk Region Mitt
Nätverk Region Mellan
Nätverk Region Öst
Nätverk Region Väst
Nätverk Region Sydost
Nätverk Region Syd

 

 

 

 

 

 

 
 

Mathias Sundin
Regional projektledare

Tfn: 070-559 93 83
E-post: mathias(a)kunskapslanken.nu