Start - Verksamhet - Regionalt - Region Norr

Region norr

Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län ingår i region norr.

Kunskapslänkens regionala verksamhet i regionen drivs av organisationen BioFuel Region som är ett samarbete mellan företag, organisationer och kommuner i norra Sverige.

Barbro Kalla
Regional projektledare

Tfn: 070-683 04 27
E-post: babro.kalla(a)biofuelregion.se

Mathias Sundin
Regional projektledare

Slutar 31 mars 2016

Tfn: 070-559 93 83
E-post: mathias(a)kunskapslanken.nu


Regionala aktiviteter

Regionala aktiviteter lägger vi upp på vår evenemangssida på Mynewsdesk. Klicka här för att läsa.


Regionala nätverk

I Norrland så har vi två olika nätverk.

Gymnasielärarnätverket
Sedan 2004 driver BioFuel Region ett gymnasielärarnätverk som erbjuds support och träffar. Ett 150-tal lärare finns på nätverkets sändlista. På träffarna blandas fortbildning, inspiration och erfarenhetsbyte. Vi försöker ofta ha personer från universiteten och företag i Norrland som föredragshållare på våra träffar. Vill du anmäla dig till nätverket eller önskar du mer information så kontakta Mathias Sundin.

Aktörsnätverket
Sedan 2013 så har Kunskapslänken i olika konsteallationer samlat de aktörer som på lokal och regional nivå arbetar med lärande för hållbar utveckling. Målet är att utöka detta nätverk och erbjuda återkommande träffar. I nätverket ingår exempelvis naturskolor, science centers, energikontor, KomTek och kommunala projektledare. Vill du delta i nätverket eller önskar du mer information om nätverket så kontakta Mathias Sundin.


Norrlandsmötet -regional dialog om lärande för hållbar utveckling

Under vintern och våren 2015 så har Kunskapslänken fört dialog i alla fyra Norrlandslänen kring hur vi gemensamt kan utveckla lärande för hållbar utveckling. Dialogen har resulterat i förslag som nu ligger till grund för kommande projektansökningar. All dokumentation från denna process finns på vår gamla webbsida. Klicka här för att läsa mer om Norrlandsmötet.


RCE North Sweden

Sedan 2012 har norra Sverige varit utsedda till att vara ett RCE. RCE står för Regional Centre of Expertise och är en utmärkelse som FN-Universitetet delar ut. Utmärkelsen står för att man är en region som koordinerar och utvecklar arbetet med lärande för hållbar utveckling. Det finns ca 140 RCE runt om i hela världen varav ytterligare tre stycken i Sverige.

Det är Umeå Universitet, Umeå kommun och Region Västerbotten som har ansökt om RCE och som ansvarar för genomförandet. KNUT-projektet och Kunskapslänken har dock varit en pådrivande aktör och vårt arbete med att skapa regionala nod ser vi kan kopplas ihop med RCE-arbetet i norr.


BioFuel Region

Det är organisationen BioFuel Region som driver Kunskapslänken i norra Sverige. BioFuel Region är en medlemsorganisation för kommuner och företag som vill arbeta med hållbar utveckling. Föreningen har sitt säte i Umeå där det finns fem personer som arbetar med projekt inom bl.a. biogas, förädling av biomassa och elfordon. Genom satsningarna på skolprojekt så kan ungdoms- och lärande perspektivet integreras i övriga utvecklingsprojekt. Vill du veta mer om BioFuel Region så gå in på webbsidan.

www.biofuelregion.se