Start - Verksamhet - Regionalt - Region Öst

Region Öst

Uppsala, Stockholms och Gotlands län ingår i region öst.

Kunskapslänkens har än så länge ingen regional verksamhet i region öst. Vi avser kontakta befintliga aktörer för att diskutera hur man gemensamt kan utveckla ett regionalt nod.

I Uppsala finns ett regionalt kunskapscentrum för lärande för hållbar utveckling (RCE) som är knutet till FN-Universitetet. RCE Öst är under uppbyggnad men kommer att bli ett regionalt nod.