Start - För vem - Politik

Politiker och tjänstemän

Kunskapslänken arbetar långsiktigt för att i större utsträckning integrera lärande och utbildning i alla processer som rör samhällsutveckling. Detta arbete är sektorsövergripande så därför är politiker och tjänstemän i alla sektorer viktiga.

Vi håller på att bygga denna sida så vi ber dig återkomma inom kort!