Start - Verksamhet - Regionalt

Regionala noder

En av Kunskapslänkens styrkor är att vi tillför resurser på regional nivå som kan koordinera och utveckla insatserna i sin region.

Ett regionalt nod kan se olika ut i olika län. Utgångspunkten är dock att noden ska ha en regional referensgrupp samt regionala nätverk för olika målgrupper och intressenter. Ett regionalt nod driver på utvecklingen av hållbart lärande i skolorganisationer, kommuner och regioner. Detta görs i samarbete med regionens egna aktörer och organisationer. Den regionala noden är även en länk upp till den nationella nivån och dess resurser och nätverk.

I en startfas kan vi erbjuda regionala noder i åtta av Sveriges län. Mer om dessa noder kan du läsa på respektive regions sida här nedan.

Region Norr

Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län.

I norra Sverige är det BioFuel Region som driver Kunskapslänken. Projektledare Mathias Sundin finns placerad i Sundsvall men arbetar över alla fyra länen.

Klicka här för mer information.

Region Mitt

Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.

I region mitt är det Framtidsmuseet i Borlänge som driver Kunskapslänkens regionala nod. Projektledaren Lisen Vogt finns i Borlänge. I dagsläget är Dalarnas län fullt ut med i Kunskapslänken men initierande samarbeten finns med både Gävleborg och Värmland.

Klicka här för mer information.

Region Öst

Uppsala, Stockholms och Gotlands län.

I region öst har Kunskapslänken ingen regional verksamhet ännu. Det finns dock ett regionalt kunskapscentrum (RCE) under uppbyggnad i Uppsala och det är en framtida samarbetspartner.

Klicka här för mer information.

Region Mellan

Västmanlands, Örebro, Södermanlands och Östergötlands län.

I region mellan har Kunskapslänken ingen regional verksamhet ännu. Östergötlands län ingick dock i KNUT-projektet så där finns ett nätverk av kunniga resurspersoner. Dessutom så sitter Kunskapslänkens forskningsledare Anders Jidesjö på Linköpings Universitet.

Klicka här för mer information.

Region Väst

Västra Götalands och Hallands län.

I region väst har Kunskapslänken ingen regional verksamhet ännu. Det finns dock ett regionalt kunskapscentrum (RCE) i Västra Götaland som vi ser som en framtida samarbetspartner.

Klicka här för mer information.

Region Sydost

Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Blekinge län.

I region sydost är det Energikontor Sydost som driver Kunskapslänkens regionala nod. Projektledare Kerstin Eriksson är placerad i Oskarshamn. Jönköpings län ingår ännu inte i den regionala verksamheten men kontakter kommer att knytas för att bjuda med länet i verksamheten.

Klicka här för mer information.

Region Syd

Skåne län.

I region syd har Kunskapslänken ingen regional verksamhet ännu. Det finns dock ett regionalt kunskapscentrum (RCE) i Skåne som vi ser som en framtida samarbetspartner.

Klicka här för mer information.