Start - Verksamhet - Seminarier

Seminarier & föreläsningar

Kunskapslänken har ett viktigt uppdrag i att sprida kunskap och information om hållbar utveckling och lärande för hållbar utveckling. Vi kan därför föreläsa om detta för de målgrupper som vi arbetar med.

Kunskapslänken arrangerar dels seminarier med en eller flera föreläsningar. Vi kan även genomföra enskilda föreläsningar samt ställa upp som föreläsare i andra organisationers arrangemang.

Föreläsningar för ungdomar kan handla om vad hållbar utveckling är, hur det påverkar oss och hur vi kan påverka den. Föreläsningarna kan anpassas utifrån speciella teman, utbildningar etc.

Föreläsningar för pedagoger, politiker, tjänstemän, näringsliv samt andra som arbetar med barn och unga handlar främst om vikten av att arbeta med lärande för hållbar utveckling, goda exempel, utmaningar och annat som hör till detta område.

Har din organisation eller ditt arrangemang behov av att få en föreläsare som pratar om dessa ämnen så kontakta oss gärna. Antingen så kan vi genomföra en föreläsning själva eller så kan vi tipsa om andra personer som kan göra föreläsningen.

Du kan även titta på vår aktivitetssida ifall vi har seminarier eller föreläsningar planerade.


Mathias Sundin föreläser om skolutveckling på
konferens i Sundsvall.