Gotlands län Blekinge län Blekinge län Kronobergs län Kronobergs län Norra Älvsborg Halland Jönköpings län Jönköpings län Norra Älvsborg Södermanlands län Södermanlands län Dalarnas län Dalarnas län Gävleborgs län Gävleborgs län Kalmar län Kalmars län Kalmar län Östergötlands län Östergötlands län Södermanlands län Södermanlands län Stockholms län Stockholms län Uppsala län Uppsala län Västmanlands län Västmanlands län Örebro län Örebro län Värmlands län Dalarnas län Norrbottens län Gävleborgs län Västernorrlands län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Skåne Skåne Västra Götaland Västra Götaland Västra Götaland  


Start - Verksamhet - Skolutveckling

Skolutveckling

Två av de prioriterade områdena i FN:s Global Action Programme är "transformera lärandemiljöer" samt "bygga kapacitet hos utbildare". För att uppnå detta så behöver hela skolorganisationer utvecklas så att hållbarhet genomsyrar all personal, planering, undervisning, aktiviteter, kommunikation, skolbyggnader med mera.

Kunskapslänken erbjuder hjälp till skolorganisationer som vill utveckla en hållbar skola. Arbetet kan genomföras på en specifik skolenhet men likväl i en hel skolorganisation på kommun- eller koncernnivå.

Det finns många metoder för att arbeta med utveckling inom hållbarhet men i skolans värld är det främst två modeller som brukar användas. Dessa arbetar även vi med i samarbete med de aktörer som står bakom modellerna. Dessa är Grön Flagg och Skola för Hållbar Utveckling.

Grön Flagg
Koncept för att arbeta med hållbar utveckling på en förskole- eller skolenhet. Konceptet är framtaget av Håll Sverige Rent. Konceptet passar för såväl förskola, grundskola som gymnasium. Välj ett tema, knyt till er en kontaktpolitiker, engagera såväl personal som elever och kör sedan igång. Planer och rapporter skickas in till Håll Sverige Rent som ger feedback. Det finns mycket information och material på Grön Flaggs webbsida.
Skola för Hållbar Utveckling
En utmärkelse från Skolverket. Skolor som får utmärkelsen har tagit ett helhetsgrepp på hållbar utveckling i såväl organisation som undervisning. Mer information finns på Skolverkets webbsida.

Om er skola/skolorganisation vill ha hjälp med att integrera hållbar utveckling i organisation och undervisning så kontakta oss.