Gotlands län Blekinge län Blekinge län Kronobergs län Kronobergs län Norra Älvsborg Halland Jönköpings län Jönköpings län Norra Älvsborg Södermanlands län Södermanlands län Dalarnas län Dalarnas län Gävleborgs län Gävleborgs län Kalmar län Kalmars län Kalmar län Östergötlands län Östergötlands län Södermanlands län Södermanlands län Stockholms län Stockholms län Uppsala län Uppsala län Västmanlands län Västmanlands län Örebro län Örebro län Värmlands län Dalarnas län Norrbottens län Gävleborgs län Västernorrlands län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Skåne Skåne Västra Götaland Västra Götaland Västra Götaland  


Start - Verksamhet - Regionalt - Region Väst

Region väst

Västra Götalands och Hallands län ingår i region väst.

Kunskapslänkens har än så länge ingen regional verksamhet i region väst. Vi avser kontakta befintliga aktörer för att diskutera hur man gemensamt kan utveckla ett regionalt nod.

I Västra Götaland finns ett regionalt kunskapscentrum för lärande för hållbar utveckling (RCE) som är knutet till FN-Universitetet.

Vi har även haft kontakt med Göteborgsregionen (GR) som har en förstudie igång om hur man ska arbeta med att utveckla lärande för hållbar utveckling.

RCE Västra Götaland
www.rcewest.se

Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR)
www.grkom.se